Charakteristika území

Charakteristika území

Správní budova LS Jablunkov byla uvedena do provozu v roce 2002.

Lesní správa Jablunkov je nejvýchodněji položenou lesní správou státního podniku Lesy České republiky. Nachází se na česko – polsko –

slovenském pomezí, kdy na východě hraničí s Polskem a na jihu se Slovenskem. Ve své severní části navazuje na Lesní správu Opava a Lesní správu Vítkov. V západní části hraničí po horských hřebenech Moravskoslezských Beskyd s Lesní správou Frýdek-Místek.

Jižní část lesní správy od hranice se Slovenskem přibližně po město Třinec má převážně horský a podhorský charakter. Do konce roku 2019 právě toto území tvořilo celou Lesní správu Jablunkov. Centrem území je nejvýchodnější  město České republiky – Jablunkov, kde se nachází sídlo lesní správy. Tato část území lesní správy  je rozdělena řekou Olší a spojnicí Jablunkov – Jablunkovský průsmyk na tři části. Východní část tvoří Slezské Beskydy, kde dominuje Velká Čantoryje (995 m.n.m.) a Velký Stožek (978 m.n.m.). Jihovýchodní část je tvořena Jablunkovskou  vrchovinou s dominantní  Gírovou (840 m.n.m.). Západní část zahrnuje Moravskoslezské Beskydy  s vrcholy  Velký Polom (1067 m.n.m), Malý Polom (1061 m.n.m.), Kozubová (981 m.n.m), Ostrý (1044 m.n.m.) a Javorový (1032 m.n.m).

Od 1.1.2020 pak byly k tomuto původnímu území lesní správy přičleněny 4 revíry zrušené Lesní správy Ostrava a Lesní správa Jablunkov se tak rozrostla o severní část sahající až k Ostravě. Tato část  má rovinatější a průmyslovější charakter, je hustě osídlena a nacházejí se v ní velká města jako Karviná, Český Těšín, Havířov a část Ostravy včetně navazujících aglomerací a mnoha průmyslových komplexů.

Geologickým podkladem území jsou horniny karpatského flyše, tvořené godulským, istebňanským a soláňským pískovcem. Klimaticky patří území lesní správy do chladné (jižní část) a mírně teplé oblasti (severní část). Průměrný roční počet dní s průměrnou teplotou nad 10 °C je od 120 do 160 dnů. Průměrné roční množství srážek je od 650 do 1 200 mm.

Na území Lesní správy Jablunkov jsou zastoupeny 2 přírodní lesní oblasti, a to 40 -Moravskoslezské Beskydy (cca 70% plochy) a 39 Podbeskydská pahorkatina (cca 30%). Plošný podíl jednotlivých lesních vegetačních stupňů je následující – LVS 1 dubový 0,36%, LVS 2 bukodubový 0,28%, LVS 3 dubobukový 25,92%, LVS 4 bukový 17,20%, LVS 5 jedlobukový 48,86%  a LVS  6 smrkobukový 7,38%.