Charakteristika území

 

Lesní správa Jablunkov je nejvýchodněji položenou správou státního podniku Lesy České republiky. Nachází se na Česko-Polsko-Slovenském pomezí, kdy na východě hraničí s Polskou republikou, na jihu se Slovenskem. Ve své severní části navazuje přímo na Ostravskou průmyslovou aglomeraci – Třinec (Lesní správa Ostrava). V západní části hraničí po horských hřebenech Beskyd s Lesní správou Frýdek-Místek.

Území správy je poměrně hustě osídleno. V obvodu správy se však nachází jediné, nejvýchodnější město České republiky – Jablunkov, který je přirozeným centrem řady větších obcí jako Návsí, Písek u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, dále Hrádek ve Slezsku, Milikov, Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Písečná a Hrčava. Významnou obcí je Bystřice nad Olší s navazujícím Nýdkem, Košařiskami a Vendryni. Do obvodu správy patří satelitní části města Třince jako jsou Guty, Tyra, Oldřichovice a Karpentná.

Území lesní správy Jablunkov je rozděleno řekou Olší a spojnicí Jablunkov-Jablunkovský průsmyk na tři části. Východní část jako Slezské Beskydy, kde dominuje Čantoryje (954 m.n.m.) a Stožek (978 m.n.m.). Jihovýchodní část jako Jablunkovská vrchovina s Gírovou (840 m.n.m.) a západní, největší část s Velkým Polomem (1067 m.n.m), Malým Polomem (1061 m.n.m.), Kozubovou (982 m.n.m), Ostrým ( 1044 m.n.m.) a Javorovým ( 1032 m.n.m) jako Moravskoslezské Beskydy. Nadmořská výška od 350 m.n.m do 1067 m.n.m.

Geologickým podkladem území jsou horniny karpatského flyše, tvořené godulským, istebňanským a soláňským pískovcem. Klimatické poměry jsou charakterizované vegetační dobou od 120 do 160 dnů. Sněhová pokrývka v trvání 80-140 dnů, průměrné srážky cca 980 mm, průměrná roční teplota 7,5 °C.

Převážná část území Lesní správy Jablunkov náleží do úmoří Baltského moře, povodí Odry, do které odvádí vodu z tohoto území řeka Olše (pramenící v Polsku) se svými přítoky Lomná, Kopytná, Tyrka a Hluchová. Nepatrná část území patřící rovněž do úmoří Baltského moře, je ale odváděná řekou Wislou. Do úmoří Černého moře – povodí Dunaje je odváděna voda z menší, jižní části území lesní správy.

Přírodní lesní oblasti jsou zastoupené především 40 Moravskoslezské Beskydy (94,4%) a 39 Podbeskydská pahorkatina (5,6%). Lesní vegetační stupeň vyjadřující vertikální členitost vegetace v závislosti na změnách výškového mezoklimatu je zastoupen dominantně 5 jedlobukový (69,80%), dále 4 bukový (20,51%) a 6 smrkobukový (8,99 %) stupeň. Menší zastoupení má 2 bukodubový (0,52%) a 3 dubobukový (0,18%) stupeň.