Členění LS dle revírů

 

Lesní správa Jablunkov  hospodaří na 18 584 ha lesní půdy ve vlastnictví České republiky. Dalším majetkem, který je předmětem hospodaření lesní správy, jsou pozemky s podílem státu a fyzických osob, které tvoří cca 284 ha. Venkovní provoz je tvořen 15 revíry, přičemž na každém z nich pracuje 1 revírník. Lesní správa poskytuje odborné lesnické služby drobným vlastníkům lesa prostřednictvím tří specializovaných revírníků, a to na výměře 4 100 ha. Včetně ústředí lesní správy, ostatních pomocných pracovníků a jednoho adjunkta pracuje v současné době na Lesní správě Jablunkov celkem  34 osob.
(údaje k 31.3.2021).