Členění LS dle revírů

 

Lesní správa Jablunkov hospodaří na 13 245 ha lesní půdy ve vlastnictví České republiky. Dalším majetkem, který je předmětem hospodaření lesní správy jsou pozemky s podílem státu a fyzických osob, které tvoří cca 280 ha. Venkovní provoz je tvořen osmi revíry, přičemž na každém z nich pracuje 1 revírník. Lesní správa poskytuje odborné lesnické služby drobným vlastníkům lesa prostřednictvím tří revírníků, a to na výměře 3 945 ha. Včetně ústředí lesní správy a dvou adjunktů pracuje na Lesní správě Jablunkov celkem 25 osob.
(údaje k 13.4.2017).